Zona Privada
Usuario:
Contrasinal:
Enquisas
¿Gústache o deseño da nova web?

09/02/17 - (78 respostas)

Outras enquisasEnquisas anteriores

Quen somos

A Sociedade Galega de Calidade Asistencial (SOGALCA) constitúese como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito autonómico, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar plena. 

 

XUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

María Antonia Muñoz Mella

Vocales:

Enrique Diaz López

Luis Aranton Areosa

Angel Facio Villanueva

Rodrigo Gomez  Ruiz 

Maria Olga Roca Bergantiños

Clara Gonzalez Formoso

Rosa Gonzalez Gutierrez Solana

David Rodriguez Lorenzo

Monica Rodriguez Castaño

Vila Fernandez, Dolores

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade