Zona Privada
Usuario:
Contrasinal:
Enquisas
¿Gústache o deseño da nova web?

09/02/17 - (78 respostas)

Outras enquisasEnquisas anteriores

Aviso legal

Dereitos de Propiedade Intelectual


   1. Todos os contidos del sitio web www.sogalca.es (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade de Sociedade Galega de Calidade Asistencial o dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza a cesión por parte dos mesmos, e están protexidos por las normas nacionais o internacionais de propiedade intelectual. La recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo el contido del sitio web es propiedade exclusiva de Sociedade Galega de Calidade Asistencial e atópase protexida por las normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
   2. Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web www.sogalca.es son titularidade de Sociedade Galega de Calidade Asistencial e están debidamente rexistrados.
   3. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de Sociedade Galega de Calidade Asistencial o de las entidades provedoras de información, no podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación a tradución por parte de terceiros, sen la expresa autorización por parte del titular de dicho contido. La posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión da súa titularidade a la concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, a transmisión ao seu favor, distinto del dereito de uso que comporta la utilización lexítima de www.sogalca.es.

Manifestacións


   1. Sociedade Galega de Calidade Asistencial manifesta que este sitio web dispón de la tecnoloxía adecuada para permitir el acceso e utilización del mesmo. No obstante, Sociedade Galega de Calidade Asistencial no responsabilízase por la eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio o por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.
   2. el sitio web www.sogalca.es podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións o erratas. Sociedade Galega de Calidade Asistencial no garante, en ningún caso, la veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. el usuario que accede a www.sogalca.es exonera a Sociedade Galega de Calidade Asistencial de calquera responsabilidade en relación a la fiabilidade, utilidade o falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.
   3. el sitio web www.sogalca.es no utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar a os usuarios, nin coñecer datos relativos á súa navegación.

Limitación de responsabilidade


   1. Sociedade Galega de Calidade Asistencial no ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento del sitio web www.sogalca.es o a la información contida nel mesmo. Sociedade Galega de Calidade Asistencial no será responsable dos danos os prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse del uso del sitio web www.sogalca.es.
   2. Sociedade Galega de Calidade Asistencial exclúe toda responsabilidade por la licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través del sitio web www.sogalca.es.

Enlaces hipervínculos


   1. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.sogalca.es, comprométense a no establecer enlaces a sitios web nos que no apareza el logotipo de Sociedade Galega de Calidade Asistencial e a no realizar manifestacións falsas, inexactas o incorrectas, que poidan inducir a erro o, en xeral, que sexan contrarias as las leis.
   2. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.sogalca.es comprométense, así mesmo, a no establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións a propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apología del terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo el bo nome a la imaxe de Sociedade Galega de Calidade Asistencial.
   3. La inclusión de hipervínculos en www.sogalca.es, no implica necesariamente que Sociedade Galega de Calidade Asistencial manteña relacións mercantís os vínculos asociativos con el titular del sitio web en la que se estableza el enlace.
   4. La presencia de hipervínculos en www.sogalca.es ten unha finalidade meramente informativa, motivo por el cal, Sociedade Galega de Calidade Asistencial no responsabilízase nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto a la comerciabilidad, idoneidade, calidade, características, orixe, comercialización o calquera outro aspecto de las informacións e/os produtos e/os servizos que se ofrezan a través del sitio web referenciado.

Datos de contacto e outros


    * Titular: Sociedade Galega de Calidade Asistencial
    * Dirección:
    * Dirección de correo electrónico:
    * Teléfono de contacto:
    * Número de identificación fiscal:

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade